Prohlášení TisknuLevne.cz o ochraně osobních údajů

Naši zákazníci, odběratelé novinek a návštěvníci webu nám svěřují své osobní údaje. My zodpovídáme za konzistentní zásady a postupy pro spolehlivou ochranu svěřených osobních údajů. Zde seznamujeme s těmito zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679).

Provozovatel serveru TisknuLevne.cz, společnost PENDA s.r.o., IČ 27542114, se sídlem v Jičíně, Ruská 45, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C25070, je z hlediska zpracování osobních údajů vedena jako správce, tj. určuje jaké osobní údaje, za jakým účelem a po jakou dobu budou zpracovávány, případně vybírá a smluvně zavazuje další zpracovatele.

Ctíme tyto 3 klíčové zásady při ochraně osobních údajů

Zákonnost, čestnost a transparentnost

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu se zákonem, transparentně a čestně vůči Vám.

Zabezpečení dat, Účelové a časové omezení a přístup k údajům

Máme důkladně zmapována všechna úložiště Vašich osobních dat, používáme odpovídající úroveň zabezpečení a šifrování, abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zpřístupnění. Monitorujeme a omezujeme přístup jen na nezbytně nutný okruh lidí. Vaše osobní údaje používáme výhradně k účelům uvedeným v době jejich získání a jen po nezbytně nutnou dobu. Vy sami máte možnost kontroly, opravy, doplnění či odstranění Vašich osobních údajů.

Předávání a sdílení Vašich osobních údajů

Uvědomujeme si naši odpovědnost a možné riziko při přenosech osobních údajů. K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Osobní údaje sdílíme jen s omezeným počtem prověřených subjektů, které jsou smluvně zavázány poskytnout odpovídající úroveň ochrany.

Účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vyžadujeme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme k vyřízení Vaší objednávky. Typicky se jedná o Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, dodací údaje, e-mail, telefon.

Vedení účetnictví

Jste-li naším zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v našich e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tuto dobu můžeme prodloužit, pokud o to projevíte před jejím vypršením zájem.

Vedení uživatelského účtu

Pokud se rozhodnete si u nás zřídit uživatelský účet, dáváte nám tím souhlas ke zpracování osobních údajů, které jste při tom uvedli, což jsou zejména vaše uživatelské jméno a heslo, vaše jméno, příjmení, telefon a fakturační údaje. Tyto údaje zpracováváme proto, abychom mohli vést váš uživatelský účet, a vy jste mohli využívat jeho výhod, které vám usnadňují další nákup.

Vaše údaje pro tyto účely zpracováváme po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále po dobu 4 let od posledního přihlášení.

Komunikace a vyřízení dotazů

Oslovit nás můžete několika cestami, například e-mailem, skrz chat na našem webu či sociální sítě. V případě, že uvedete v rámci komunikace osobní údaje, zpracováváme je za účelem vyřízení vašeho dotazu. Tyto údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro vyřízení dotazu, maximálně po dobu 1 roku, nesvědčí-li nám jiný účel zpracování, např. pokud spolu uzavřeme smlouvu.

Výběrové řízení a jednání o spolupráci

Projevíte-li zájem o práci u nás, pošlete nám zprávu a případně i váš životopis, budeme zpracovávat osobní údaje, které jste ve zprávě a v životopisu uvedli spolu s vašimi kontaktními údaji, a to pro účely výběrového řízení či jednání o naší spolupráci. Zpracovávat vaše údaje budeme po dobu výběrového řízení či jednání a v případě, že s tím budete souhlasit, tak dalších 6 měsíců, pro případ, že bychom měli zájem navázat spolupráci v budoucnu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt pro případ, že by mezi námi vznikl spor a také pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování (jako například v případě evidence pro účely účetnictví po dobu 10 let) nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Jaké údaje shromažďujeme

Osobní údaje můžeme shromažďovat během Vašeho nákupu u TisknuLevne.cz nebo při komunikaci se zákaznickým centrem naší společnosti.

Údaje, které nám svěřujete:

 • Kontaktní údaje–můžeme shromažďovat osobní a firemní kontaktní údaje, jako je Vaše jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, a další podobné kontaktní údaje.
 • Platební údaje–shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování plateb, zejména čísla účtů. Neevidujeme údaje, jako jsou čísla kreditních/debetních karet, čísla bezpečnostních kódů.
 • Údaje o účtu–shromažďujeme historii Vašich nákupů (včetně sériových čísel vybraných produktů), fakturaci a kontakty se zákaznickou podporou. Sami si můžete uložit Vaše oblíbené zboží nebo název Vaší tiskárny. Zpracováváme taky vaše uživatelské údaje, tedy vaše jméno a heslo.
 • Údaje o umístění–když si v prohlížeči povolíte služby založené na umístění, můžeme krátkodobě shromažďovat údaje o Vaší zeměpisné poloze a naše webové stránky tak přizpůsobí svoje chování (např. v řazení našich prodejen).
 • Údaje o prohlížení webových stránek–shromažďujeme údaje o Vašich návštěvách a aktivitě na našich webových stránkách. Některé tyto údaje shromažďujeme prostřednictvím našich automatických nástrojů na shromažďování údajů, kam patří soubory cookies, o kterých vás detailněji informujeme níže.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, zejména v České republice.

Předání osobních údajů třetím osobám

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami, přesto ve vyjmenovaných případech využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou s námi ve smluvním vztahu v souladu s požadavky nařízení GDPR.

Jsou to zejména následující poskytovatelé aplikací a služeb:

 • Google Analytics–analytika webu
 • Google Adword–inzerce včetně retargetingu
 • Facebook–inzerce včetně retargetingu
 • Acomware - rozesílka e-mailů
 • IT Studio s.r.o.–správa webových stránek
 • Seznam.cz–inzerce včetně retargetingu
 • Heureka.cz–inzerce a dotazník spokojenosti
 • Smartsupp.com, s.r.o.–analytika webu
 • Sklik.cz–inzerce včetně retargetingu
 • Zboží.cz–inzerce včetně retargetingu
 • Smluvní dopravci–doručení zboží
 • Franšízoví partneři–doručení zboží, reklamace

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další zpracovatele, budeme na ně klást nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování minimálně v souladu s nařízením GDPR.

 

Zásady používání souborů cookie

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací standardně identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • Ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi ( funkční cookies);
 • Při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat (preferenční cookies);
 • Při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům (analytické cookies);
 • Zajistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem ( marketingové cookies).

Na našich stránkách využíváme následující nástroje pro práci s cookies:

Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Heureka.cz, Sklik.cz, Zboží.cz, SmartLook

Typ cookie

Pojmenování cookies

K čemu slouží

Doba zpracování

Kdo k ní má kromě nás přístup

Analytická

spin

Slouží k reportování reklam v sociálních sítích.

1 den + 1 hodina

.facebook.com

Analytická

xs

Společně s c_user složí k identifikaci přihlášeného Facebook uživatele 3 hodnoty oddělené dvojtečkou (číslo relace:

klíč relace:příznak zabezpečení)

3 měsíce

.facebook.com

Analytická

HSID

Umožňuje serverům zmírnit riziko útoků CSRF a úniku informací tvrzením, že konkrétní soubor cookie by měl být odesílán pouze s požadavky iniciovanými ze stejné registrovatelné domény.

1 rok 9 měsíců 27 dní

.google.com

Analytická

SAPISID

Umožňuje společnosti Google shromažďovat informace o uživatelích pro videa hostovaná službou YouTube.

2 roky

.google.com

Analytická

SSID

Umožňuje společnosti Google shromažďovat informace o uživatelích pro videa hostovaná službou YouTube.

2 roky

.google.com

Analytická

1P_JAR

Součástí sady cookies nastavovaná společností Google slouží k zapamatování návštěvnických preferencí, webových statistik a ke sledování konverzních poměrů.

1 měsíc

.google.com

Analytická

CONSENT

Součástí sady cookies nastavovaná společností Google slouží k zapamatování návštěvnických preferencí, webových statistik a ke sledování konverzních poměrů.

18 let

.google.com

Analytická

_gcl_au

Požívá se k ukládání a sledování konverzí.

Trvalá

.google.com

Analytická

_ga

Používá se k rozlišení jednotlivých uživatelů.

2 roky

.google.com

Analytická

_gid

Používá se k rozlišení uživatelů.

24 hodin

.google.com

Analytická

NID

Součástí sady cookies nastavovaná společností Google slouží k zapamatování návštěvnických preferencí, webových statistik a ke sledování konverzních poměrů.

6 měsíců

.google.com/cz

Analytická

SL_C_*_

Pomáhá ke zlepšení chodu a ve vývoji webových stránek.

13 měsíců

.smartlook.com

Analytická

_ga[_[znak*10]]

Používá se pro Google Analytics. Používá se k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně generovaného čísla jako identifikátoru klienta.

2 roky

.tisknulevne.cz

Analytická

_fbp

Používá se ke sledování uživatelů přes vícero navštívených stránek.

3 měsíce

.facebook.com

Analytická

datr

Účel této cookie je v identifikaci webového prohlížeče pro použití nezávislého připojení k Facebooku přihlášených uživatelů. Tato cookies je klíčová pro Facebookovou bezpečnost.

2 roky

.facebook.com

Analytická

sb

Slouží k uložení informací o prohlížeči.

2 roky

.facebook.com

Funkční

OGP

Tento soubor cookie používá společnost Google k aktivaci a sledování funkcí Map Google.

1 měsíc

.google.com

Funkční

OGPC

Tento soubor cookie umožňuje funkčnost Map Google.

1 měsíc

.google.com

Funkční

SEARCH_SAMESITE

Umožňuje serverům zmírnit riziko útoků CSRF a úniku informací tvrzením, že konkrétní soubor cookie by měl být odesílán pouze s požadavky iniciovanými ze stejné registrovatelné domény.

5 měsíců 2 dny

.google.com

Funkční

SIDCC

Bezpečnostní soubor cookie, který chrání uživatelská data před neoprávněným přístupem

1 den

.google.com

Funkční

_dc_gtm_UA-*

Využívá se během použití Google Tag Manager pro nahrávání dalších scriptů a části kódu. Její použití je nezbytné, jinak nebudou ostatní scripty pracovat správně.

1 minuta

.google.com

Funkční

cookie-consent

Volba uživatele Cookie lišty

181 dnů

.tisknulevne.cz

Funkční

locale

Jazyk uživatele vycházející z prohlížeče

1 měsíc

.tisknulevne.cz

Funkční

last-visited-filling-category

Poslední zvolená kategorie produktů pro účel zařazení neznámé kategorie náplně

1 měsíc

.tisknulevne.cz

Funkční

viewed-products

Počítadlo zhlédnutých produktů

1 měsíc

.tisknulevne.cz

Funkční

backlink-category

Odkaz do navštívené kategorie

1 měsíc

.tisknulevne.cz

Funkční

lat

Zeměpisná šířka

1 den

.tisknulevne.cz

Funkční

lng

Zeměpisná délka

1 den

.tisknulevne.cz

Funkční

c_user

Uchovává uživatelský identifikátor.

session

daktela.penda.cz

Funkční

dversion

Uchovává verzi databáze.

10 dní

daktela.penda.cz

Funkční

lang

Uchovává nastavení jazyka.

1 měsíc

daktela.penda.cz

Marketingová

_nrlsk

Pomáhá s rozlišením odběratelů našich newsletterů.

session

.AWeber.com

Marketingová

DSID

Reklamní identifikátor

6 měsíců

.doubleclick.net

Marketingová

IDE

Tyto cookies jsou používány pro obsluhu cílené reklamy, která je relevantní napříč webem. Navíc tato cookie měří konverzní poměr reklamy zobrazené uživateli.

1,5 roku

.doubleclick.net

Marketingová

RUL

Tato cookie je používána k určení, zda se reklama na webu zobrazila správně.

5 měsíců

.doubleclick.net

Marketingová

c_user

Obsahuje ID aktuálně přihlášeného Facebook uživatele.

3 měsíce

.facebook.com

Marketingová

fr

Pamatuje si stav chatu uživatele.

3 měsíce

.facebook.com

Marketingová

__Secure-1PAPISID

Vytváří zájmový profil návštěvníků webových stránek pro zobrazení relevantní a personalizované reklamy prostřednictvím retargetingu.

30 minut

.google.com

Marketingová

__Secure-1PSID

Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby zobrazoval relevantní a personalizované reklamy prostřednictvím retargetingu.

2 roky

.google.com

Marketingová

__Secure-1PSIDCC

Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby zobrazoval relevantní a personalizované reklamy prostřednictvím retargetingu.

1 rok

.google.com

Marketingová

__Secure-3PSIDCC

Používá se pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google

1 rok

.google.com

Marketingová

AID

Soubor cookie DoubleClick pro reklamní službu Google AdWords. Pomáhá zobrazovat relevantnější reklamy na webu a omezuje počet zobrazení dané reklamy.

1 rok

.google.com

Marketingová

APISID

Používá se společností Google k zobrazování personalizované reklamy na webových stránkách Google na základě nedávných vyhledávání a předchozích interakcí.

1 rok

.google.com

Marketingová

__Secure-3PAPISID

Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby zobrazoval relevantní a personalizované reklamy prostřednictvím retargetingu.

1 rok 10 měsíců 24 dní

.google.com/cz

Marketingová

__Secure-3PSID

Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby zobrazoval relevantní a personalizované reklamy prostřednictvím retargetingu.

1 rok 11 měsíců 27 dní

.google.com/cz

Marketingová

1P_JAR

Umožňuje společnosti Google shromažďovat informace o uživatelích pro videa hostovaná službou YouTube.

1 rok

.google.com/cz

Marketingová

com.silverpop.iMAWebCookie

Uchovává návštěvnický klíč přiřazený systémem.

2 roky

.IBM.com

Marketingová

sid

Společnost Seznam používá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení.

1 měsíc

.imedia.cz

Marketingová

__gfp_64b

Soubory cookie k marketingovým účelům

2 roky 6 měsíců

.seznam.cz

Marketingová

ds

Soubory cookie k marketingovým účelům

1 rok

.seznam.cz

Marketingová

lps

Soubory cookie k marketingovým účelům

31 dní

.seznam.cz

Marketingová

ps

Soubory cookie k marketingovým účelům

1 rok

.seznam.cz

Marketingová

sznrus

Soubory cookie k marketingovým účelům

28 dní

.seznam.cz

Marketingová

WeatherLocality

Soubory cookie k marketingovým účelům.

30 dní

.seznam.cz

Marketingová

APNUID

Společnost Seznam používá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení.

4 měsíce

.seznam.cz

Marketingová

cmppersisttestcookie

Seznam – Cookie se začne zobrazovat jen při předchozí návštěvě stránky seznam.cz.

5 let

.mapy.cz

Marketingová

euconsent-v2

Drží souhlas se zpracováním osobních údajů/cookies.

1 rok

.mapy.cz

Marketingová

KADUSERCOOKIE

Společnost Seznam používá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení.

1 rok

.mapy.cz

Marketingová

sid

Seznam – Zachovává stavy uživatelů napříč službami společnosti Seznam.

1 měsíc

.mapy.cz

Marketingová

Szncmpone

Seznam – Cookie se začne zobrazovat až při předchozí návštěvě stránky seznam.cz – není ovlivněna souhlasem na TisknuLevne.cz

29 dní

.mapy.cz

Marketingová

szncsr

Seznam – Cookie se začne zobrazovat až při předchozí návštěvě stránky seznam.cz – není ovlivněna souhlasem na TisknuLevne.cz

29 dní

.mapy.cz

Jak přijmout či odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit více způsoby. První z nich je nastavení skrze cookie lištu, kterou najdete na našich stránkách. V této liště můžete přímo nastavit, které druhy cookies povolíte. To se týká všech výše uvedených druhů cookies s výjimkou těch nezbytných, k jejich užívání souhlas není potřeba, protože zajišťují opravdu nezbytné technické procesy. Toto nastavení můžete skrze lištu měnit.

Upravit nastavení cookies můžete zde.

Cookies používáme po dobu dle jejich účelu, některé běží jen po dobu vaší návštěvy webu, jiné se mohou uložit na delší dobu, a to po dobu, která je uvedena u jednotlivých druhů cookies.

Kontakt s námi, uplatnění Vašich práv

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu získaného na základě naší marketingové akce. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokud budete chtít využít některého z práv souvisejících s ochranou osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: osobniudaje@tisknulevne.cz, nebo nás můžete na telefonu 497 770 331.

Platnost dokumentu od 21. 12. 2021


PŘIHLÁSIT SE


CENA TISKU

Vypočítali jsme pro vás úplnou cenu za stránku, za kterou tato tiskárna tiskne. Kromě samotného papíru jsme zohlednili veškerý spotřební materiál (např. inkoust, toner, válce, odpadní nádobky..). Snadno tak porovnáte výhodnost jednotlivých tiskáren mezi sebou.

CENA ZA JEDNU STRÁNKU

Vypočítali jsme pro vás cenu za stránku u této konkrétní náplně při normovaně pokryté stránce (cca 3,5% - 5%). Snadno tak porovnáte výhodnost jednotlivých náplní mezi sebou.