Jak správně přistupovat ke skartaci dokumentů?

Skartování je běžnou součástí kancelářské, ale třeba také lékařské nebo i domácí agendy. Nejedná se však o neřízené ničení všeho, co najdeme a dle svého vlastního uvážení již nevyužijeme. Kromě archivačních zásad je nutné dodržovat i správný postup z hlediska skartačního řízení, které upravuje zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcí právní předpisy. Víte, jak správně skartovat?

 tisknulevne-skartace-dokumentu.png

Kdy nastává doba pro skartaci? 

Každý spis, dokument a obecně materiál, který má předpoklad, že zkrátka jednou skončí ve spárech skartovačky, je nutné označit správnou skartační lhůtou. Jedná se o dobu, v průběhu které je nutné podle zákonem daných požadavků dokument archivovat. Skartační lhůta pro každý dokument nastává od prvního dne roku následujícího po ukončení jeho nutnosti archivace, případně jeho uzavření či zásadní změně týkající se osobní povahy, například úmrtí osoby v lékařském prostředí. Pokud taková situace nastane, začíná skartační řízení, kterým nás provázejí také různé znaky, které je dobré pro správné nakládání s papíry znát. Ne vše se totiž vždy musí skartovat.

Skartační znaky

Kromě pouček vyplývajících ze zákonů nebo interních směrnic se lze orientovat při skartaci také pomocí skartačních znaků, které vyjadřují významnost dokumentů podle jejich hodnoty sdělení a říkají nám, jakým způsobem má být s obsahem naloženo během skartace dokumentů. Jedním ze skartačních znaků je písmeno S (tzv. stoupa), který označuje dokument bez trvalejší hodnoty, tedy určený v průběhu skartačního řízení k uplnému zničení. Opakem je znak A (tzv. archiv), značící obsah trvalejší hodnoty s nutností trvalého uložení do archivu. Posledním znakem je písmeno V (tzv. výběr), jenž představuje obsah navržený ke kontrole v rámci skartačního řízení a na základě posouzení jeho následné vložení do některé z předchozích 2 kategorií. Právě četnost jednotlivých znaků vám může napovědět, jakou skartovačku bude zapotřebí vybrat.

Skartační řád

Zákon upravuje také povinnost vydávat skartační řády pro některé subjekty. Takový řád přibližuje náležitosti skartačního řízení v jednotlivých typech organizací, které mají dle zákona povinnost archivovat a spravovat dokumenty. Skartační řád představuje jakýsi vnitřní předpis každé fyzické nebo právnické osoby spadající do výše uvedených povinností. Dále stanovuje podrobnosti kolem spisového plánu, tedy seznamu samotných druhů dokumentů. I podle něj poté vzniká skartační plán. Pro administrativní naplnění by tedy každý dokument měl mít uveden skartační znak, svou skartační lhůtu a specifikovanou spouštěcí událost – tedy co se má stát, aby mohlo dojít ke skartaci, respektive posunutí do skartačního řízení.

Jakou skartovačku využít?

Skartace je tedy jasně definovaným úkonem, který je poměrně běžnou agendou v mnoha oborech činnosti. Proto je pořízení skartovačky nutné vždy individuálně posoudit a správně si rozvrhnout přibližný objem skartovaného materiálu a jeho povahu. Pro čistě domácí použití nebo výjimečné skartační aktivity postačí většinou ruční skartovačka. Jakmile se však pohybujeme v prostředí s rozsáhlejší agendou, například z oboru účetnictví, pravděpodobně využijeme i funkci skartace více listů najednou. Takové možnosti nabízí skartovačka PEACH, která je ideálním pomocníkem do menších a středních kanceláří.  Skartace může ale probíhat i u objemnějších materiálů a větší firmy využívají také například skartovačku kartonu. Pokud by objem dokumentů ke skartaci přesahoval vámi zpracovatelnou mez, můžete se také obrátit na specializované firmy.

 

V oblasti vybavení vaší kanceláře a domácnosti se můžete obrátit na TisknuLevne.cz. Pokud objednávku obdržíme do 20.00 a máme zboží skladem, již následující den se můžete těšit na svou zásilku. Vsaďte na jistotu, stejně jako dalších 96% zákazníků, kteří doporučují právě náš e-shop.Další odpovědi v poradně na téma: Kancelářské potřeby pro tisk

PŘIHLÁSIT SE


CENA TISKU

Vypočítali jsme pro vás úplnou cenu za stránku, za kterou tato tiskárna tiskne. Kromě samotného papíru jsme zohlednili veškerý spotřební materiál (např. inkoust, toner, válce, odpadní nádobky..). Snadno tak porovnáte výhodnost jednotlivých tiskáren mezi sebou.

CENA ZA JEDNU STRÁNKU

Vypočítali jsme pro vás cenu za stránku u této konkrétní náplně při normovaně pokryté stránce (cca 3,5% - 5%). Snadno tak porovnáte výhodnost jednotlivých náplní mezi sebou.